• Promijenite boje

  • Promijenite veličinu

Informacije za roditelje koji su odabrali ne cijepiti dijete

23. srpnja 2014.
Off

Ako ste odabrali ne cijepiti svoje dijete, trebate biti svjesni rizika i odgovornosti. Odluka o odgodi nekih cijepljenja ili potpunom odbijanju cjepiva može biti rizična. Ovdje možete pročitati prijevod letka o cijepljenju koji je izradio Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije.Molimo Vas da slijedite ove upute radi zaštite Vašeg djeteta, obitelji i drugih osoba.

Odlukom da odgodite ili odbijete cjepiva preuzimate veliku odgovornost jer ta odluka možže ugroziti zdravlje, pa čak i žživot Vaššeg djeteta. Svaki put kada je Vašše dijete bolesno i Vi:
• -zovete hitnu pomoć
• -vozite se u kolima hitne pomoći
• -posjetite hitnu službu u bolnici
• -posjetite djetetovog liječnika ili drugog liječnika u primarnoj zdravstvenoj zašštiti
morate reći zdravstvenim djelatnicima da Vašše dijete nije primilo sva cjepiva preporučena za svoju dob. Uvijek imajte uz sebe iskaznicu imunizacije Vaššeg djeteta, kako biste i pod stresom zbog bolesti djeteta mogli dokumentirati koja je cjepiva dijete primilo.

Dva su razloga zbog kojih liječniku svakako morate predočiti djetetov cjepni status:
• – kod procjene zdravstvenog stanja djeteta, liječnik će kod Vaššeg djeteta trebati uzeti u obzir mogućnost da dijete ima bolest protiv koje se provodi cijepljenje, poput ospica, zauššnjaka, hripavca ili difterije. Ove bolesti jošš uvijek postoje i liječnik će morati računati na mogućnost da je Vašše dijete oboljelo od neke od njih.
•- ako Vašše dijete ima neku od bolesti protiv koje se cijepi, zdravstveni djelatnici koji brinu o Vaššem djetetu mogu poduzeti mjere poput izolacije, da se bolest ne prošširi na druge osobe.

Neke osobe imaju veći rizik od obolijevanja
Jedna od skupina pod povećanim rizikom od obolijevanja je dojenčad koja je premlada da bi bila cijepljena. Primjerice, cjepivo protiv ospica se uglavnom ne preporučuje prije dobi od 9 do 12 mjeseci. Dojenče koje oboli od ospica ima veliku ššansu razviti tešški oblik bolesti, koji zahtijeva prijem u bolnicu.

Osobe koje zbog nekih bolesti ili lijekova koje primaju imaju oslabljen imunološški sustav također imaju povećani rizik za obolijevanje (na primjer oboljeli od raka, autoimunih bolesti, ili bolesnici nakon transplantacije).

Prije nego što se u Vaššoj zajednici pojavi epidemija zarazne bolesti protiv koje se cijepi:
• -pobrinite se da Vašše dijete bude cijepljeno u skladu sa svojom dobi, prema kalendaru cijepljenja.
• -provjerite kod izabranog liječnika ili medicinske sestre je li dijete cijepljeno prema kalendru cijepljenja i tražžite da se sva djetetova cijepljenja upiššu u iskaznicu imunizacije.
• -obavijestite šškolu, dječji vrtić ili drugu ustanovu koju dijete pohađa o tome koja je sve cjepiva dijete primilo.
• -imajte na umu da se necijepljena djeca mogu zaraziti od osoba koje nemaju znakova bolesti. Ne možžete znati tko je zarazan.

Da bi se spriječilo šširenje bolesti protiv kojih se cijepi u zajednici, potrebni su visoki cjepni obuhvati. ŠŠto višše roditelja odabere ne cijepiti djecu, to je veći rizik šširenja bolesti.
Kada odlučite ne cijepiti dijete, ne ugrožžavate samo svoje dijete, već cijelu zajednicu.
Kada se u Vaššoj zajednici pojavi bolest protiv koje se cijepi:
• -možžda nije prekasno cijepljenjem zašštititi dijete od bolesti. Razgovarajte s liječnikom svog djeteta.
• Ako u Vaššoj zajednici ima oboljelih od bolesti protiv kojih se cijepi (ili, u nekim slučajevima, samo jedan bolesnik) od Vas se možže zatražžiti da dijete ne dovodite u šškolu, dječji vrtić ili na organizirane aktivnosti (dječje igraonice ili sportske aktivnosti).
•ŠŠkola, dječja ustanova ili neka druga insitucija o kojoj se radi, obavijestit će Vas kada je za necijepljeno dijete sigurno da se vrati u kolektiv. Budite spremni na to da će dijete trebati ostati kod kuće od nekoliko dana do nekoliko tjedana.
•Informirajte se o bolesti i načinima šširenja bolesti. Možžda nećete moći izbjeći izlaganje infekciji.
•Svaka je bolest drugačija i vrijeme od izlaganja Vaššeg djeteta infekciji do javljanja znakova bolesti se razlikuje. Razgovarajte s liječnikom svog djeteta da biste znali nakon kojeg vremena ne trebate višše brinuti hoće li Vašše dijete oboljeti.

Ako znate da je Vašše dijete izložženo bolesti protiv koje se cijepi, a nije cijepljeno protiv te bolesti:
• -naučite koji su rani simptomi i znakovi bolesti.
• -odmah potražžite medicinsku pomoć ako Vašše dijete ili neki drugi ukućanin razvije rane simptome ili znakove bolesti.

VAŽŽNO: obavijestite svog liječnika, odnosno osoblje zdrvstvene ustanove, hitne medicinske pomoći ili bolničkog hitnog prijema da Vašše dijete nije potpuno procijepljeno prije nego ššto dođu u kontakt s Vaššim djetetom ili članovima obitelji. Oni trebaju znati da Vašše dijete možže imati bolest protiv koje se cijepi da bi u ššto kraćem roku mogli započeti ispravno liječenje djeteta. Također, ako unaprijed znaju da pacijent možžda ima zaraznu bolest, medicinsko osoblje možže poduzeti jednostavne mjere opreza u svrhu sprečavanja šširenja bolesti na druge osobe.
•Pošštujte preporuke o izolaciji Vaššeg djeteta, uključujući izolaciju od ostalih članova obitelji, a osobito je važžno spriječiti kontakt bolesnog djeteta s dojenčadi i osobama oslabljenog imunološškog sustava.
•Znajte da za neke bolesti protiv kojih se cijepi postoje lijekovi za liječenje oboljelih te lijekovi koji se mogu upotrijebiti za sprečavanje nastanka bolesti kod osoba koje su se izložžile zarazi u kontaktu s oboljelim.
•Pitajte svog liječnika na koji se način mogu zašštititi članovi obitelji i ostale osobe koje dođu u kontakt s Vaššim djetetom.
•Držžavne ili lokalne zdravstvene služžbe koje suzbijaju epidemije zaraznih bolesti u zajednici mogu kontaktirati Vaššu obitelj.

Ako putujete sa svojim djetetom:
Proučite web stranicu SZO s informacijama za putnike (www.who.int/topics/travel) prije putovanja kako biste saznali moguće opasnosti od bolesti na putovanju i o cijepljenjima da zašštitite svoju obitelj. Bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem prisutne su šširom svijeta. Ako znate da Vi ili Vašše dijete imate bolest koja se možže spriječiti cijepljenjem, nemojte šširiti zarazu na druge. U takvom stanju nemojte putovati jer jošš uvijek možžete biti zarazni. Ako necijepljena osoba na putovanju oboli od bolesti protiv koje se možže cijepiti, u svrhu sprečavanja šširenja bolesti na druge osobe ne bi smjela putovati zrakoplovom, vlakom ili autobusom toliko dugo dok liječnik ne utvrdi da višše nije zarazna za okolinu. U određenim situacijama ustanove zadužžene za javno zdravstvo Vam mogu zabraniti putovanje zbog rizika od šširenja bolesti.

Provjerite vlastiti cjepni status:
Provjerite svoj vlastiti cjepni status jer ako Vi niste adekvatno cijepljeni, izlažžete vlastito dijete riziku od zarazne bolesti.

 

Recenzirano:
Označava kada je članak pregledan u potpunosti od strane stručne osobe. Ova dva datuma se ne moraju uvijek poklapati

Promjenjeno: 29. svibnja 2015.
Promjenjeno označava kada je članak zadnji put izmjenjen. Promjenjen je dio člnaka ili cijeli članak
O autoru
Izvor: World Health Organization 2012Za dodatne informacije i originalni letak posjetite:www.euro.who.int/vaccine/resourcecentre